A LÁNCZOS KORNÉL GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSRENDJE

Intézményünk járványügyi intézkedési tervének kiegészítése Dr. Simon László főispán tájékoztatása alapján

 

A Hivatalos Értesítő 2022. évi 17. számában, 2022. 04. 07. napján megjelent, a SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi szabályokat tartalmazó Eljárásrend van érvényben. Az Eljárásrend 3.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.1.1. Köznevelési, szakképzési intézmény esetén követendő eljárás

A COVID-19 fertőzés bejelentését a 2.1 pontnak megfelelően a háziorvos/kezelőorvos/ellátó orvos teszi meg az OSZIR Fertőzőbeteg jelentő alrendszerébe. Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, COVID-19 fertőzésre gyanús tüneteket
nem mutató személy látogathatja – akár dolgozóként, akár tanulóként – a köznevelési intézményt. Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt szoros kontaktus időpontjától számított 5 napig köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni. Amennyiben a kontakt személynél COVID-19 fertőzésre gyanús tünetek jelentkeznek, akkor az Eljárásrend 2. pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges (antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat, elkülönítés).
A fentiekben foglaltaknak megfelelően a köznevelési intézményben dolgozók, oda járó személyek esetén is a gyanús tünetek jelentkezésekor el kell végezni a laboratóriumi vizsgálatot (antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat) és az igazoltan COVID-19 fertőzött személy OSZIR bejelentése, 7 napos elkülönítése szükséges. Az elkülönítés időtartama lerövidíthető, amennyiben a COVID-19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei
megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.

 1. szeptember 15.

 Kovács Gergely

igazgató

2021-2022 tanév

2021. augusztus 31.

A 2021-22. tanévet a hagyományos nevelés-oktatás munkarendje szerint kezdjük meg szeptember 1-jén.

 1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre
  • Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő takarítást végeztünk az EMMI által kiadott intézkedési terv 1. számú melléklete alapján. Az intézmény vezetője ellenőrizte a takarítások végrehajtását.
  • A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket az iskola fenntartója, az Oktatási Alapítvány biztosítja.
  • Az alakuló illetve tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület megismerte az intézmény intézkedési tervét.
 • Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások
 • Az intézménybe való belépéskor nem történik testhőmérséklet-mérés.
 • Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek maszk viselése nem kötelező. A 2 főt meghaladó csoportosulás esetén (nem pedagógus illetve az iskola diákja) maszk viselése kötelező (pl. szülői értekezlet).
 • Rendezvények a jelenleg érvényben lévő 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján tarthatók meg. Szabadtéren 500 főig nem védett személy is, 500 fő felett csak védett személy vehet részt a rendezvényen. Beltérben kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt.
 • Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében is csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítésre kerül, egyúttal értesítjük a szülőt/gondviselőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • Az intézmény tanulói és dolgozói számára a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • Szülők, hozzátartozók, vendégek részére az intézménybe való belépés során nem kötelező a maszk viselése.
 • Iskolai rendezvényeink szervezése és lebonyolítása korlátozó intézkedések alkalmazása nélkül történik.
 • Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása engedélyezett, egy napos kirándulás javasolt, egyéb korlátozó intézkedés nincs.

 

 1. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása
  • Az iskola főbejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk ki, melynek használatára felhívjuk a figyelmet. Ugyanakkor a fertőtlenítő szerek használata mellett a gyakori megfelelő kézmosás kiemelten fontos.
  • A szociális helyiségekben vírusölő hatású fertőtlenítő szappan áll rendelkezésre. Kéztörlésre papírtörlők biztosítottak.
  • A napi fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.
  • Az osztálytermekben az oktatás után a tanulói padokat és a padok tároló rekeszeit a diákoknak szabaddá kell tenni, hogy a felületek fertőtlenítését lehetővé tegyék.
  • A takarítást, fertőtlenítést úgy szerveztük meg, hogy az a tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosított, azok viselése szükséges.
  • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
  • Az aula levegőjének fertőtlenítésére különösen figyelünk, a szellőztetés mellett speciális berendezéseket használunk.
  • A testnevelésórákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk meg. Az intézményben használt sporteszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük, a kondicionálóteremben található sporteszközök mellett külön fertőtlenítő is kihelyezésre került.

 

 

 1. Iskola-egészségügyi ellátás szabályai

 

 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 • A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával, amit a védőnői éves munkaterv tartalmaz) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
 • Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
 • Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

 

 1. Tanulói hiányzások kezelése
  • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
  • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
  • Az oltási védettség hiánya önmagában nem jogosítja fel a tanulókat, se a dolgozókat a távolléti tanulmányi rendre vagy az otthoni munkavégzésre.
 2. Teendők beteg személy esetén
  • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
  • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
  • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
  • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.

 A kiadott rendelkezések visszavonásig érvényesek.

 1. 08.31.

Kovács Gergely                                                  
igazgató                                                  

Lánczos Kornél Gimnázium

Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 43.
Telefon: (22) 503-540 & (22) 329-105
E-mail: titkarsag@lkg.hu
Titkárság: H-CS 8:00-16:00, P 8:00-14:00
OM azonosító: 030194